Įdiegimas

Verslo valdymo sistemos įdiegimas

Kad informacinių technologijų sprendimas Jums būtų naudingas, sistema turi būti tinkamai įdiegta. Remdamiesi savo patirtimi ir specialiai sukurta metodika, užtikriname, kad projektas:

  • pasieks nustatytus tikslus;
  • bus atliktas laiku;
  • neviršys numatyto biudžeto.
Rivile GAMA įdegimo etapai

Analizė

Poreikių išsiaiškinimas, verslo procesų ir jų grandžių analizavimas.
Sprendimo vizijos formulavimas, jos dokumentavimas ir tvirtinimas.
Reikalingų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių sprendimui įgyvendinti įvertinimas.
Darbų grafiko sudarymas.

Sprendimo projektavimas

Verslo procesų aprašymas ir modeliavimas.
Funkcijų paskirstymas pagal vartotojus, prieinamumo prie duomenų nustatymas.
Programinės įrangos pritaikymas. Specifinių operacijų bandymai.
Papildomo funkcionalumo programavimas.
Ataskaitų projektavimas.

Programinės įrangos instaliavimas

Supažindinimas su esama informacine infrastruktūra, jos adaptavimas.
Programinės įrangos instaliavimas, konfigūravimas, parametrų nustatymas.
Verslo modelių diegimas, jų testavimas ir optimizavimas.

Duomenų migracija

Pradinių duomenų parengimas, jų tikrinimas.
Duomenų konvertavimas, tarpinių failų generavimas.
Sprendimo integravimas į esamą informacinę aplinką.

Pradinis palaikymas

Funkcionalumo testavimas eksploatavimo metu.
Aptiktų netikslumų likvidavimas.
Sprendimo dokumentavimas.