Tam, kad informacinis sprendimas jums būtų naudingas, diegimo procesas turi būti teisingai ir taisyklingai įvykdytas. Remdamiesi mūsų patirtimi bei specialiai tam sukurta metodiką, užtikriname, kad projektas:

 • pasieks nustatytus tikslus;
 • bus įvykdytas laiku;
 • neviršys numatyto biudžeto.

Pagrindiniai įdiegimo proceso etapai

Analizė

 • Poreikių išaiškinimas, verslo procesų ir jų grandžių analizavimas;
 • Sprendimo vizijos formulavimas, jos dokumentavimas ir patvirtinimas;
 • Reikalingų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių sprendimui įgyvendinti įvertinimas;
 • Darbų grafiko sudarymas.

Sprendimo projektavimas

 • Verslo procesų aprašymas ir modeliavimas;
 • Funkcijų paskirstymas pagal vartotojus, prieinamumo prie duomenų nustatymas;
 • Programinės įrangos pritaikymas. Specifinių operacijų bandymai;
 • Papildomo funkcionalumo programavimas;
 • Ataskaitų projektavimas.

Programinės įrangos instaliavimas

 • Supažindinimas su esama IT infrastruktūra, jos adaptavimas;
 • Programinės įrangos instaliavimas, konfigūravimas, parametrų nustatymas;
 • Verslo modelių įdiegimas, jų testavimas ir optimizavimas.

Duomenų migracija

 • Pradinių duomenų paruošimas, jų tikrinimas;
 • Duomenų konvertavimas, tarpinių bylų generavimas;
 • Sprendimo integravimas į kuriamą informacinę aplinką.

Pradinis palaikymas

 • Funkcionalumo testavimas eksploatavimo metu;
 • Aptiktų netikslumų likvidavimas;
 • Sprendimo dokumentavimas.

Neradote rūpimų atsakymų mūsų interneto svetainėje?


Skambinkite

8-5-2330420